• Консултативни прегледи на възрастни и деца

 • Домашни консултативни прегледи

 • Диспансерни прегледи

 • Акушеро-гинекологични прегледи

 • Ехографски прегледи

 • Профилактични прегледи

 • Предсъстезателни медицински прегледи

 • Лабораторни изследвания;

 • Домашни посещения за вземане на биологичен материал с направление от РЗОК или платено

 • Вземане на материал за изследване / секрет от органи, кръвни продукти за изследване /

 • Микроскопско изследване / назален секрет за еозинофили, диференциална кръвна картина /

 • Електрокардиография - ЕКГ

 • Функционално изследване на дишането - ФИД

 • Плеврална пункция

 • Манту

 • Криотерапия

 • Измерване на костна плътност - остеодензитометрия

 • Венозна инжекция

 • Венозна инфузия

 • Мускулна инжекция

 • Коремна пункция

 • Компютърно изследване на зрението

 • Екстирпация на чуждо тяло - от око

 • Измерване на очно налягане

 • Изследване на очна дъга

 • Кататеризация на пикочен мехур