д-р Иво Георгиев Илиев

Образование: Висше медицинско
Специализации: Пневмология и фтизиатрия
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Понеделник: 07:30 - 13:00 и 14:00 - 15:30
Вторник: 07:30 - 13:00 и 14:00 - 15:30
Сряда: 07:30 - 13:00 и 14:00 - 15:30
Четвъртък: 07:30 - 13:00 и 14:00 - 15:30
Петък: 07:30 - 13:00 и 14:00 - 15:30


д-р Нели Петрова Начева-Пешева

Образование: Висше медицинско
Специализации: Очни болести
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Понеделник: 08:00 - 18:00
Вторник: 08:00 - 18:00
Сряда: 08:00 - 18:00
Четвъртък: 08:00 - 18:00
Петък: 08:00 - 18:00


д-р Ваня Борисова

Образование: Висше медицинско
Специализации: Инфекциозни болести
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Понеделник: 08:00 - 10:00
Вторник: 08:00 - 10:00
Сряда: 08:00 - 10:00
Четвъртък: 08:00 - 10:00
Петък: 08:00 - 10:00


д-р Румяна Еремиева

Образование: Висше медицинско
Специализации: Ревматология
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Понеделник: 14:30 - 19:30
Вторник: 14:30 - 19:30
Сряда: 08:00 - 13:00


д-р Силвия Стоянова

Образование: Висше медицинско
Специализации: Детски болести
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Вторник: 08:30 - 12:30
Четвъртък: 08:30 - 12:30


д-р Маринела Стоянова

Образование: Висше медицинско
Специализации: Кожни болести
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Понеделник: 14:30 - 16:30
Вторник: 14:30 - 16:30
Сряда: 14:30 - 16:30
Четвъртък: 14:30 - 16:30
Петък: 14:30 - 16:30


д-р Цветана Йоникова

Образование: Висше медицинско
Специализации: Гастроентерология
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Вторник: 08:30-13:00
Четвъртък: 08:30-13:00


д-р Мариана Дрянова

Образование: Висше медицинско
Специализации: Клинична лаборатория
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Понеделник: 08:00-14:30 16:00-16:30
Вторник: 08:00-14:30 16:00-16:30
Сряда: 08:00-14:30 16:00-16:30
Четвъртък: 08:00-14:30 16:00-16:30
Петък: 08:00-14:30 16:00-16:30


д-р Светлана Станкова

Образование: Висше медицинско
Специализации: Трансфузионна хематология
Публикации:
Членства: Български лекарски съюз
Месторабота: МЦ ”Св.Иван Рилски” ООД
Следдипломна квалификация:

Работен график

Понеделник: 16:30-18:30
Вторник: 16:30-18:30
Сряда: 16:30-18:30
Четвъртък: 16:30-18:30
Петък: 16:30-18:30