Клиничната лаборатория извършва платени изследвания, както и такива с които е сключен договор с РЗОК.

 

Клинико-лабораторните изследвания, които предлагаме са

·     Глюкоза

·     Урея

·     Креатинин

·     Билирубин общ и директен

·     Пикочна киселина

·     Холестерол

·     Холестерол профил HDL, LDL, VLDL

·     Триглицериди

·     Общ белтък

·     Албумин

·     Глюкозо-толерантен тест

·     Кръвно захарен профил

·     АСАТ

·     АЛАТ

·     КК

·     LDH

·     АФ

·     ГГТ

·     Алфа амилаза

·     Липаза

·     Кисела фосфатаза

·     КФ простатна

·     СК - МВ

·     С - реактивен протеин

ИМУНУЛОГИЧНИ ТЕСТОВЕ

·     Хеликобактер пилори

·     Инфекциозна мононуклеоза

·     Ревматоиден фактор

·     AST

·     MANTOUX

·     Хламидии

·     LE - клетки

ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ

·     Натрий

·     Калий

·     Хлориди

·     Калций

·     Фосфор

·     Желязо

·     ЖСК

ХЕМАТОЛОГИЧНИ И ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

·     Пълна кръвна картина

·     Диференциално броене на левкоцити

·     Назален секрет за Еозинофили

·     СУЕ- / Панченко /

·     СУЕ - / WG /

·     Броене на клетки в ставна течност, гръбначно - мозъчна течност, трансудати, ексудати

·     Осмотична резистентност на еритроцити

·     Ретикулоцити

КОАГУЛАЦИЯ

·     Време на кървене и съсирване,

·     Фибринолиза,

·     Протромбиново време,

·     Фибриноген и тромботест

ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

·     Химично изследване

·     Албумин

·     Седимент

·     Изследване на конкременти

·     24 часова  урина за албумин

·     Ацетон в урината

ИМУНОХЕМАТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

·     Определяне на кръвна група от системата АВО и Rh / D / антиген от системата Rhesus по кръстосан метод / с тест - реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест - еритроцити А1, А2, В и О /

·     Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцити.

 ДРУГИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

  •  Васерман (микротест) - WASS
  •  СПИН - HIV
  • Окултни кръвоизливи
  • FT4;
  • TSH;
  • FT3;
  • Туморен маркер за простата /PSA/;
  • MAT;
  • IgE.