МЦ Свети Иван Рилски ООД има сключени договори с :

  • НЗОК / Национална здравноосигурителна каса /;
  • ОЗОФ”Доверие”;
  • ЗОК”България – Здраве”;
  • ЗД "Евроинс" ;
  • "Евроинс-здравно осигуряване"
  • ЗОК "Фи Хелт" ;
  • ЗОК"Планета";
  • СТМ”Санус”;
  • "Виктория застрахователно" АД.