• Издаване на Медицинско удостоверение за работа в страната

  • Издаване на медицинско удостоверение за ученик
  • Издаване на медицинско удостоверение за студент

  • Издаване на Медицинско удостоверение за шофьорска книжка - категории B, C, D и E.

  • Издаване на дубликат на документ

  • Етапни епикризи / за лица, лекувани и наблюдавани в МЦ /

  • Служебни бележки / за лица, лекувани и наблюдавани в МЦ /

  • Карта за диагностично-лечебен маршрут

  • Провеждане на Тест-Вега / ежемесечно, след предварително записване /

  •